Edictes

Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5683 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Exposició pública dels comptes generals de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4928 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Informació pública de la modificació puntual del POUM 01/2022
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4554 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de policia, bon govern i circulació
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4395 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Llista provisional d'admesos i exclosos del concurs d'una plaça de netejadora
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4224 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4123 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació de la memòria valorada d'adequació de terreny com a àrea tancada per a la recollida de residus al municipi de Flaçà
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 4005 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3188 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació de les bases que han de regir el concurs oposició per a la contractació de personal laboral fix discontinu, a jornada parcial, per a una plaça de netejadora, grup de classificació AP
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2812 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Flaçà per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 62-0 Edicte: 2446 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial d'una modificació de l'Ordenança de policia, bon govern i de circulació