Edictes

Exercici: 2021 Bop: 170-0 Edicte: 7611 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient 3/2021 de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6933 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6743 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 136-0 Edicte: 6263 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5626 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de les bases que han de regir la concessió d'ajuts a famílies que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars, colònies i sortides escolars durant el curs 2021-2022 i/o casal d'estiu 2022
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5625 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 92-0 Edicte: 4081 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de les bases que han de regir la concessio d'ajuts a famílies que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars, colònies i sortides escolars durant el curs 2021-2022 i/o casal d'estiu 2022
Exercici: 2021 Bop: 92-0 Edicte: 4054 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 566 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10083 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2020