Subvenció per a despeses d’inversió en el consultori local

 

L’Ajuntament de Flaçà  ha rebut per part de la Diputació de Girona, una subvenció per a despeses d’inversió en
els consultoris locals, per els anys 2020-2021, d’import 1.194,82 euros, que es destinen a subvencionar diverses
inversions al consultori local de Flaçà