Subvenció de la Diputació de Girona per a millorar l’eficiència energètica

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció per import de 9.000,00€ que s’han destinat a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic canviant lluminàries de vapor de sodi a LED.