Subvenció de la Diputació de Girona per a despeses corrents

L’Ajuntament de Flaçà ha rebut una subvenció de 19.334,25€ destinada a la instal·lació de dues marquesines al pas a nivell i a la instal·lació de noves centrals d’alarma a diferents dependències municipals.