Subvenció de la Diputació de Girona per a cooperació cultural

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció per import de 7470,75 € que s’han destinat, per una part a la programació de Scènics ( 1.120,61€) i a l’organització de diverses activitats culturals (6.350,14€).