Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament 14 de juliol del 2020

Demà dimarts 14 de juliol a les 8 de la tarda, està convocada la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Proposta d’aprovació definitiva del projecte d’obres “Arranjament dels danys al pas-gual sobre el Riu Ter que connecta els municipis de Flaçà i Sant Jordi Desvalls”, produïts pels aiguats de la borrasca Glòria de gener de 2020.

2.- Aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat de les obres “Arranjament dels danys al pas-gual sobre el Riu Ter que connecta els municipis de Flaçà i Sant Jordi Desvalls”, produïts pels aiguats de la borrasca Glòria de gener de 2020.