MESURES TRIBUTÀRIES ADOPTADES PER XALOC DERIVADES DE L’ESTAT D’ALARMA (COVID 19)

En aquests enllaços podreu consultar quines mesures ha adoptat XALOC en la recaptació de tributs.

http://www.xalocgirona.cat/avis-important/43-contribuents/686-resum-de-mesures-adoptades-en-l-ambit-tributari

Les noves dates de pagament, les podeu consultar en aquest altre enllaç:

http://www.xalocgirona.cat/ajuntaments-tributs-gestionats