Llistat definitiu d’infants admesos a la Llar El Tren Petit, pel curs 2019-2020

Podeu consultar el llistat definitiu d’infants admesos a l’escola bressol municipal per al curs 2019-2020 en llistat adjunt:   LLISTAT ADMESOS LLAR INFANTS CURS 2019-2020,

El període de formalització de la matrícula està establert  entre els dies 20 i 26 de juny de 2019. 

Per tal de formalitzar la matrícula a la llar d’infants, s’ha de fer l’ingrés de l’import de 60 euros corresponent a la taxa del servei. Aquest import no es retornarà en cap cas, encara que l’infant causi baixa del servei o no s’arribi a incorporar.

El pagament de la taxa es farà mitjançant autoliquidació. En el moment de matricular l’infant, es facilitarà el document necessari per poder fer l’ingrés bancari.

Podeu descarregar-vos la documentació AQUÍ  o recollir-la a l’Ajuntament

Si no es formalitza la matrícula dins el termini establert s’entendrà que la família renuncia a la plaça adjudicada. De tota manera,  agrairem que informeu a l’escola o l’ajuntament en cas de renúncia.