l’Ajuntament de Flaçà adjudica el contracte per l’arranjament dels danys al pas-gual sobre el riu Ter que connecta els municipis de Flaçà i Sant Jordi Desvalls, produïts pels aiguats de la borrasca Glòria de gener de 2020

IMG_20200908_230154_202

📸 Josep Lloveras.

El Ple de l’Ajuntament de Flaçà , reunit en sessió extraordinària el dia 8 de setembre ha aprovat per unanimitat, l’adjudicació del contracte de l’arranjament dels danys al pas-gual sobre el riu Ter que connecta els municipis de Flaçà i Sant Jordi Desvalls, produïts pels aiguats de la borrasca Glòria de gener de 2020, per un import de 89.850,00€ (vuitanta-nou mil vuit-cents cinquanta euros) a CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, S.L.

L’inici de les obres està previst abans de finals d’aquest mes de setembre amb una durada, des de l’acta de replanteig, de 3 mesos.

El segon punt de l’ordre del dia, la Moció de rebuig en relació al Real Decret Llei 27/2020, que afecta a la disposició dels romanents de tresoreria i els superávits municipals també ha sigut aprovat per unanimitat.