Gestió dels residus en habitatges amb positius per Covid-19 en quarantena

  1.  Dipositeu els residus de la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes…) en una bossa de plàstic ben tancada (BOSSA 1) en un cubell d’escombraries dins l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense fer cap separació per al seu reciclatge.
  2. Introduïu la BOSSA 1 en una segona bossa d’escombraries (BOSSA 2), on hi dipositareu els guants i la mascareta del cuidador i tanqueu-la abans de sortir de l’habitació.
  3. La BOSSA 2, amb els residus anteriors, dipositeu-la juntament amb els residus domèstics NO RECICLABLES (RESTA) a la bossa d’escombraries (BOSSA 3). Tanqueu també la BOSSA 3 adequadament.
  4. Tot seguit renteu-vos les mans, amb aigua i sabó, durant 40-60 segons.
  5. Dipositeu la BOSSA 3 exclusivament al contenidor de FRACCIÓ RESTA. Està totalment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida selectiva (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandonament a la via pública.

Consells gestió residus COVID19Consells gestió residus COVID19_2Consells gestió residus COVID19_3