Escrit informatiu sobre el Passallís de Flaçà – Sobrànigues

El proppassat dia 22 de gener de 2020 vàrem patir els estralls del Glòria.

El dia 24  de gener,  en la via d’accés  a la passera, en el terme municipal  de Flaçà, es va detectar l’existència d’un esvoranc de 9 metres per 2 metres en la calçada, que de manera immediata,  l’Ajuntament de Flaçà va reparar.

IMG-20200124-WA0016

IMG-20200207-WA0016

 

En aquestes mateixes dates,  es va determinar tancar l’accés a la passera amb pilones New Jersey.

Pels voltants del 15 de febrer el riu Ter torna al seu  cabdal habitual,  i podem accedir a la passera, on detectem una  esquerda que  la recorre de banda a banda,  en el sentit de les aigües, i alhora  es constata un petit desplaçament de la part del passallís de Sobrànigues que toca a Sant Jordi de 2 centímetres.

IMG_20200219_120021

Davant  aquesta evidència,  i no sabent quin és l’abast en quant a l’afectació de la solidesa i estabilitat de la passera,  i per tant del risc que suposa per a la circulació, demanem ajut  a les administracions superiors ( Generalitat i Diputació de Girona).

La Generalitat respon que no és un tema de la seva competència.

Els serveis tècnics de la Diputació de Girona,  ja d’entrada es mostren disposats a col·laborar i es personen a l’Ajuntament de Flaçà per tal de fer una visita al passallís el 19 de febrer.

Posteriorment, el  4 de març i per tal  de tirar endavant la reparació del passallís, es concerta una visita in situ,   a la que assisteixen els serveis tècnics de la Diputació i representants de l’Agència Catalana de l’Aigua, Ajuntament de Sant Jordi  Desvalls i  Ajuntament de Flaçà.

WhatsApp Image 2020-05-18 at 22.41.24

 

Una vegada determinada  l’actuació a realitzar,  des dels Ajuntaments de Flaçà i Sant Jordi Desvalls ens posem amb contacte  amb diputats provincials de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, amb la finalitat d’aconseguir el finançament necessari per a la reconstrucció de la passera  i per a la redacció del projecte constructiu ( inclòs el  seu finançament).

 

En un primer moment,  se’ns diu  per part de la Diputació de Girona, que redactarà i costejarà el projecte tècnic, però no existeix cap compromís per al finançament  de la reconstrucció del passallís.

 

El dia  13 de març amb la finalitat de  poder fer un diagnòstic exhaustiu de l’afectació,  i amb el permís de l’Agència Catalana de l’Aigua  s’aixeca una  mota  per deixar lliures d’aigua els  forats del passallís que toquen a Sant Jordi.

IMG-20200313-WA0001

IMG_20200313_123441

 

 

 

Per al  cap de setmana  s’anuncien pluges i el Pasteral desembassa,  i en conseqüència la mota es arrossegada pel riu impedint la visita dels tècnics de la Diputació prevista pel dia 17 de març.

En aquestes dates es decreta l’estat d’alarma pel COVID  i el consegüent confinament, restant paralitzades totes les actuacions encaminades a la restauració del passallís.

A mitjans d’abril, recuperada una certa normalitat, des de l’Ajuntament de Flaçà, es torna a insistir tant a nivell tècnic, com polític,  per solucionar el problema, buscant la redacció del projecte i el seu finançament.

La insistència dels alcaldes de banda i banda del  Passallís, a nivell polític, va donar els seus fruits a la reunió que va tenir lloc a la Diputació  de Girona el passat dia 5 de maig.

S’informa  el dia 9 de maig,  mitjançant trucada personal del President de la Diputació a l’Alcalde de Flaçà, que la Diputació de Girona assumeix el cost de redacció del projecte  de reforma de la passera, la direcció de les obres i el seu finançament, comprometent-se a lliurar el projecte tècnic a l’Ajuntament de Flaçà  la setmana del  20 de maig.

Ens fixem com a objectiu, la rehabilitació del passallís per tornar-lo a  fer apte pel transit  amb les millors condicions de seguretat i vialitat que abans  de les afectacions i restablint  els elements de defensa necessaris per protegir-la de la dinàmica erosionadora del riu.