Diposita aquí el teu masclisme

L’Ajuntament de Flaçà, s’ha adherit a la campanya “Diposita aquí el teu masclisme”. Es tracta d’una nova iniciativa impulsada per l’Institut Català de les Dones que pretén reconèixer i desmuntar el masclisme per llençar-lo directament a la paperera.
La campanya consisteix en fer visible en les papereres públiques aquest lema i per a això s’han elaborat uns adhesius que a Flaçà s’han distribuït a les papereres del municipi.   
Amb aquesta acció es vol visibilitzar aquesta realitat per a poder aconseguir la igualtat efectiva i desemmascarar les desigualtats socials, polítiques, econòmiques i jurídiques que pateixen les dones.
Trobareu més informació sobre la campanya a:  http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/campanyes/diposita-aqui-el-teu-masclisme