Campanya de sensibilització davant els riscos de l’estiu

Com actuar davant els riscos que comporten les altes temperatures de l’estiu , des de la Direcció General de Protecció Civil ens fan arribar consells de com actuar en diferents situacions com incendis forestals, onades de calor, seguretat en el bany, pluges i tempestes fortes, contaminació per ozó, revetlles i festes amb foc.

Podeu consultar en els diferents enllaços:

Consells davant Incendis: http://interior.gencat.cat/incendisforestals

Consells davant Onada de calor: http://interior.gencat.cat/onadadecalor

Consells davant les fortes pluges i tempestes http://interior.gencat.cat/inundacions

Consells davant la contaminació d’ozó http://interior.gencat.cat/atmosfera

Consells per la bany aigües interiors i piscines: http://interior.gencat.cat/banyinterior

Consells davant les revetlles, correfocs i fogueres: http://interior.gencat.cat/revetlles