Bono Social en el subministrament elèctric (actualització #covid-19)

Si compliu algun dels requisits podeu demanar l’ajut social en el subministrament elèctric.
Com obtenir el ‘Bono Social’ en el subministrament elèctric
Qui es pot beneficiar d’un descompte del 25%?
La figura del consumidor vulnerable, que té dret a l’anomenat bo social amb una reducció del 25% respecte del PVPC (preu voluntari per al petit consumidor). Es consideren consumidors vulnerables els que compleixen alguna d’aquestes condicions:
Tenir una potència contractada inferior a 3 kW.
Tenir més de 60 anys i rebre la pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viudetat.
Ser família nombrosa.
Que tots els membres d’una unitat familiar estiguin a l’atur.
Si la potència és inferior a 3 kW, ja s’aplica de forma automàtica el descompte. Per a les altres circumstànies, cal sol·licitar aquesta tarifa a l’empresa comercialitzadora de referència a través del telèfon que s’indica a la factura. El tràmit per canviar a bo social és gratuït. Aquesta opció només l’ofereixen les comercialitzadores de referència, no les del mercat lliure.
Més informació:
http://consum.gencat.cat/recomanacions/llum/bono_social/

ACTUALITZACIÖ #COVID-19

“El Bono Social es un descuento aplicado a determinados colectivos considerados consumidores vulnerables. Este descuento varía según la situación de cada abonado, el descuento aplicado es de un 25% hasta un 40% sobre la factura total. Este porcentaje, dependiendo de diversas situaciones más como el riesgo de exclusión social, puede ser aún mayor. Por motivos del Covid-19 el Gobierno realizará una prórroga de dicha subvención como medida dentro del Plan de Actuación.
 
¿Cuáles son los requisitos?
 
-Hay que ser titular del suministro eléctrico contratado en la residencia habitual.
-Tener contratado el PVPC, es decir, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.
-Ser considerado consumidor vulnerables o vulnerable severo (familia numerosa o monoparental, pensionista, víctima del terrorismo o de la violencia de género, un miembro de la unidad familiar con discapacidad igual o mayor al 33%, etc).
-No superar el consumo máximo de 345 kWh mensual y el 4.140 kWh anual.
 
Para más información sobre esta ayuda y otras: