APROVACIÓ DEFINITIVA BASES BEQUES CURS 2022-2023

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament, per part de l’Ajuntament de Flaçà, d’ajuts per a la participació d’infants de Flaçà que estiguin matriculats des del nivell de P3 fins els estudis post obligatoris de Batxillerat o cicles formatius en els casals d’estiu organitzats per entitats del municipi durant el mes de juliol de 2023 i/o
en activitats esportives, culturals o educatives, fora del marc i l’horari escolar, organitzades per entitats o ens del municipi, durant el curs 2022-2023.

Així mateix es regula l’atorgament d’ajuts als infants de Flaçà inscrits a l’escola les Moreres, a l’Institut de Celrà o a d’altres centres escolars per a la realització de colònies i sortides escolars durant el curs 2022-2023.
Els ajuts atorgats es destinaran a minorar el cost de la quota de les activitats, casals d’estiu, colònies i sortides esmentades. Seran les entitats i centres escolars organitzadors els que percebran les subvencions i es responsabilitzaran de minorar el cost de les activitats al que han de fer front les famílies, prèviament valorades per un
Tècnic/a del Servei Bàsic d’Atenció Social a Flaçà.

Podeu trobar totes les bases en el següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=1706750006_266427&idens=1706750006