25 de maig de 2021 Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament

Bon dia,

Avui dimarts 25 de maig de 2021, Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament a les 8 de la tarda amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació si escau dels esborranys de les actes de les dues sessions

anteriors, ordinària de 23 de març i extraordinària de 4 de maig de 2021.

2. Despatx oficial.

3. Moció de suport a l’amnistia.

4. Acords d’urgència.

5. Precs i preguntes.

 

Podeu seguir la sessió en directe al nostre perfil d’Instagram. @Ajuntamentflaca

En cas de voler adreçar alguna pregunta, ho podeu fer via WhatsApp al telèfon de comunicacions 663229849, o a l’adreça de correu comunicacions@flaca.cat