Junta de Govern Local

Joan Adroher i Feliu (Junts per Flaçà)

ALCALDE-PRESIDENT. ÀREA DE GOVERNACIÓ, CULTURA, PERSONAL, URBANISME I HISENDA.

Correu electrònic: alcaldia@flaca.cat


Miquel Terradez i Valmaña (Junts per Flaçà)

ÀREA DE GOVERNACIÓ, CULTURA, PERSONAL, URBANISME I HISENDA. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN I SANITAT.


Jordi Comalada i Saló (Junts per Flaçà)

ÀREA DE JOVENTUT, VIA PÚBLICA, PROMOCIÓ ECONÓMICA, TURISME I INDUSTRIA.


Esteve Oliveras i Bosch (Junts per Flaçà)

ÀREA D’AGRICULTURA, FORESTAL, ESPORTS, I PROTECCIÓ CIVIL.


Rosa Maria Vilà i Viader (Junts per Flaçà)

ÀREA DE COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ENSENYAMENT (CEIP I LLAR D’INFANTS) I MEDI AMBIENT.

 

Competències de la Junta de Govern Local

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis

Actes de la Junta de Govern Local