Dissabte 6 de juliol, DEIXALLERIA MÒBIL A FLAÇÀ

Cada 3 mesos. la Deixalleria Mòbil del Consell Comarcal arriba a Flaçà per recollir aquells residus que no és possible reciclar normalment.

És un vehicle especial destinat a recollir els residus domèstics especials, tòxics i perillosos que generem i els reciclables, en petites quantitats.

Pòster-trimestral-Deixalleria-mòbil