Bibliografia

  • Flaçà. Les velles fotografies del poble i de la seva gent

Agrupació Fotogràfica

Edició subvencionada per l’Ajuntament amb col·laboració de la Diputació de Girona

Any 1984

 

  • El tren petit

Tura, XavierAjuntament de Flaçà

Any 1987

 

  • Flaçà informatiu

Butlletí mensual de l’Ajuntament

 

  • Full Groc

Revista trimestral de la Parròquia

 

  • Programa de la Festa Major

Ajuntament

 

  • Programa de l’Aplec de la Sardana

ARC

 

  • El Tut

Col·legi públic (2 números / any)