Notícies

21 març 2022
Des de la DGT ens informen dels tràmits que es poden fer de forma no presencial a la Prefectura de per tal d'evitar desplaçaments innece
22 novembre 2021
El dia de recollida de mobles i trastos vells canvia de dia. Aquesta setmana trobareu informació a la vostra bústia. La recollida de
14 setembre 2021
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció per import de 9.000,00€ que s’han destinat a la millora d
14 setembre 2021
L'Ajuntament de Flaçà ha rebut una subvenció de 19.334,25€ destinada a la instal·lació de dues marquesines al pas a nivell i a la ins
14 setembre 2021
L'Ajuntament de Flaçà ha rebut una subvenció de 23.000,00€  per part de la Diputació de Girona destinada a la despesa corrent de l'en
15 març 2022
Nou disseny i més pobles presents a la revista La Llera del Ter, l’any dels seus 25 anys La revista La Llera del Ter estrena un nou diss
14 setembre 2021
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció per import de 985,95 € que s’han destinat a la compra de
14 setembre 2021
El Consell Rector de Dipsalut ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció per import de 1.194,82 € que s’han destinat a diver
14 setembre 2021
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció per import de 1.000,00 € que s’han destinat a despeses de